Elektromobilita

Pro podnikatelské subjekty

Aktuální výzva je otevřená do 17. 9. 2017

Je možné získat dotaci na nákup elektromobilů a nabíjecích stanic včetně rychlonabíjecích. Projekt může být realizován na území celé ČR mimo Hl. m. Prahy.

Podpora je podle velikosti podniku až 33,75 % z investičních nákladů. Podpora pro osobní elektromobil je omezená maximální částkou 337 500 Kč, na dodávky a minibusy se omezení nevztahuje. Na nabíjecí stanici je možné získat dotaci až 75 %.

Pro více informací nás kontaktujte. Při osobní schůzce si budete moci prohlédnout a vyzkoušet elektrické BMW i3 od společnosti BMW - Synot Auto a.s.

 

 

 

  novotny@renards.cz

  722 222 772

 

 

Detailní informace o podmínkách dotační výzvy jsou uvedené zde.

Elektromobilita

Pro veřejné subjekty

Otevření výzvy se očekává v říjnu 2017

Podporu na nákup elektromobilů mohou získat i veřejné subjekty – obce, města, příspěvkové organizace aj. Podpora na jeden elektromobil je ve výši 220 000 Kč.

Pro více informací nás kontaktujte

 

 

 

  ambrozova@renards.cz

  731 656 845

 

 

Fotovoltaika a akumulace energie

 

Podnikatelé si mohou pořídit fotovoltaickou elektrárnu včetně bateriového uložiště k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie. Podmínkou je, aby elektrárna byla umístěna střeše nebo stěně budovy a aby do distribuční sítě nepřetékalo více než 20 % vyrobené energie v rámci jednoho roku.

Výše dotace se pohybuje v rozmezí cca 40 % až 75 % z investičních nákladů, záleží na velikosti podniku a parametrech projektu.

Pro více informací nás kontaktujte.

 

 

 

  novotny@renards.cz

  722 222 772

 

 

Podrobné informace o této výzvě naleznete zde.

 

   Vídeňská 7, 639 00 Brno

 


Pro informace o ostatních dotačních programech navštivte:

Close Menu